¿Hostname tiene acceso SFTP?

Si tenemos acceso mediante el puerto 22.

Byla tato odpověď nápomocná? 4 Uživatelům pomohlo (8 Hlasů)