¿Hostname tiene acceso SFTP?

Si tenemos acceso mediante el puerto 22.

Bu cavab sizə kömək etdi? 4 istifadəçi bunu faydalı hesab edir (8 səs)